Om oss

Konstituerande årsmöte 2015

Den ideella föreningen Kollaborativ Ekonomi Sverige (KES) grundades av Emma Öhrwall och Jonathan Mattebo Persson under namnet Kollaborativ Ekonomi Göteborg (KEG) efter att de träffats i planeringen av Global Sharing Week 2014. Det konstituerande årsmötet hölls i makerspacet Collaboratory i februari 2015. På årsmötet 2021 ändrade vi namn till Kollaborativ Ekonomi Sverige (KES) och är nu en nationell förening.

KES är en ideell förening som vill underlätta och främja en kollaborativ ekonomi. 

Vi är allt fler som tror på den växande kollaborativa ekonomin. Tillsammans möts vi bland annat i en Facebookgrupp och anordnar träffar, föreläsningar, event och aktiviteter för att sprida och uppmärksamma den kollaborativa ekonomin.

Att beskriva kollaborativ ekonomi med endast en mening är att vi sätter tillgång framför ägande. Detta gäller inte bara konsumtion av prylar utan även finans, utbildning/kunskap och produktion.

  • Konsumtion: Resurserna ägs av användarna eller konsumenterna (Peer-to-Peer) eller resurserna ägs av ett företag men användarna kan på olika sätt få tillgång till resursen, exempelvis klädbytardagar, verktygspooler, samåkning eller en tvättstuga.
  • Finans: Genom gräsrotsdonationer (Crowdfunding) och Mikrolån med mera.
  • Utbildning/kunskap: Kan exempelvis delas i olika nätverk och inom öppna universitet (Skill share, Wikipedia & MOOC) med mera.
  • Produktion: Kan bland annat vara ”Görare” även kallat ”Makers”. Där en grupp människor delar eller hyr produktionsutrustning tillsammans, exempelvis 3D-skrivare och tillverkar saker.

Någons hjärta slår extra för Makersdelen, en annans för den cirkulära affärsmodellen och en tredje för att skänka prylar mellan Peers. Det är just detta som är styrkan i vår grupp, att vi har olika bakgrunder, sysselsättningar och att vi ser olika på världen men vi har massor gemensamt:

• Vi vill träffa likasinnade och arbeta gränsöverskridande för en stark kollaborativ ekonomi i Sverige.

• Vi tror på transparens, öppenhet, tillit, deltagande och gemenskap.

• Vi förespråkar en mindre resurskrävande konsumtion.

• Vi vill mötas oavsett olika ideologiska förhållningssätt och samarbeta med varandra.

• Vi är inkluderande och glokala.

 
Årsmöte 2016

Styrelsen 2019 (fr v) Martin Bae Pedersen (ledamot), Robin Olsson (ordförande) och Jonathan Mattebo Persson (kassör).

Styrelsen 2020
Styrelsen 2020: Robin Olsson (ordförande), Anna Zajc (ledamot),  Jonathan Mattebo Persson (kassör) och Alfred Elmelid (suppleant).


Styrelsen 2021: Robin Olsson (ordförande), Jonathan Mattebo Persson (kassör), Mikael Bergqvist, Patrik Andersson och Mia Magnusson (ledamöter), Aiina Larsson (första suppleant) och Anna Zajc (andra suppleant).

Styrelsen 2022: 
Robin Olsson (ordförande)
Mia Magnusson (ledamot via länk)
Mikael Bergqvist (ledamot)
Jonathan Mattebo Persson (kassör)
Patrik Andersson (ledamot)
Jon Williamsson (suppleant)
Johan Hammarlund (suppleant)

Skärmdump från årsmötet 2023 där denna styrelse valdes: 
Niki Chalusi (medlem)
Jonathan Mattebo Persson (ledamot)
Robin Olsson (kassör)
Mikael Bergqvist (ordförande)
Daniel Freiermuth (suppleant)
Fredrik Beckius (suppleant)
Johan Hammarlund (ledamot)
Mia Magnusson (ledamot)
Jon Williamsson (ledamot)
Patrik Andersson (suppleant – ej med på bilden)

Bli gratis medlem i föreningen här.